top of page
 • Dummy Launcher
 • Merk Quest
 • launchers zijn vergunning plichtig
 • Dummy launchers worden uitsluitend afgeleverd volgens de richtlijnen zoals die zijn gesteld in de wet wapens en munitie.

  Voor het aanvragen van het verlof maakt u vervolgens een afspraak met medewerkers van de Politie afdeling Korpschaftaken van uw Regio.

  Na verkrijgen van uw verlof en/of Wm2 formulier kan deze opgehaald wordenin onze winkel. Eventueel met bijbehorende munitie.

 • Wat is er geregeld voor dummy launchers voor het oefenen van het apport bij jachthonden:

  Dummy-launchers worden aangemerkt als toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten en derhalve is voor deze apparaten een verlof vereist. Het redelijk belang voor de verlening van een (draag)verlof voor een dummy-launcher – ten behoeve van het africhten van honden – kan worden aangetoond door het overleggen van een geldige jachtakte, een lidmaatschapsbewijs van een (jacht)hondenvereniging of een schriftelijke verklaring van het bestuur van een (jacht)hondenvereniging waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesteld als hondentrainer. Daarnaast dient de aanvrager een schriftelijke verklaring aan te tonen dat de eigenaar of beheerder van het terrein waar het africhten plaatsvindt geen bezwaar heeft tegen het gebruik van een dummy-launcher op zijn terrein.

Dummy Launcher Quest

€ 195,00Prijs

  Gerelateerd